اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رسول رسولی پور
  • رسول رسولی پور 

  • | گروه آموزشی فلسفه |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : 02634550704 & 02188306651
  • پست الکترونیکی : rasouli [AT] khu.ac.ir
  • فایل رزومه :

بیوگرافی

سوابق تحصیلی:

پسا دکترا: مرکز فلسفه دین، دانشگاه نوتردام، ایندیانا، آمریکا ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷   

گروه الهیات دانشگاه نوتردام، ایندیانا، آمریکا ۱۳۸۸

دکترا: رشته فلسفه دین، دانشگاه پونا، هندوستان ۱۳۷۹  

کارشناسی ارشد: فلسسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه شهید مطهری، تهران ۱۳۶۹  

کارشناسی: الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید مطهری، تهران ۱۳۶۶

 

سمت های اجرایی:

مسئول امور آموزشی دانشگاه خوارزمی (پردیس کرج) ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱

معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۲

معاون ارتباطات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه خوارزمی، ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۳ 

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶

رئیس مرکز گفتگوی ادیان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

مدیر گروه آموزشی کلام اسلامی، دانشگاه شهید مطهری، از مهر ۱۳۹۲

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی،  از اسفند ۱۳۹۲

 

زمینه های پژوهشی:  

فلسفه دین 

 

تدریس:

کلام قدیم و جدید، فلسفه دین، منطق (کلاسیک و سمبلیک)، الهیات مسیحی، زبان تخصصی 

 

مهارت ها:

مشارکت در گفتگوهای بین ادیانی  

 

تجارب کاری:

عضو هیأت علمی رسمی دانشگاه خوارزمی از سال ۱۳۶۹ تا کنون   

عضو جامعه بریتانیایی فلسفه دین از سال ۱۳۸۵ تا کنون

 مشارکت در برگزاری گفتگوهای بین ادیانی از ۱۳۸۶ تا کنون

عضو هیأت علمی ناپیوسته دانشگاه نوتردام آمریکا از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲

عضو شورای ادیان و معنویات جهان، موسسه کاتولیک فتزر آمریکا از سال ۱۳۹۱ تا کنون

عضو هیأت علمی ناپیوسته دانشگاه شهید مطهری از سال ۱۳۹۲ تا کنون

تدریس در دانشگاههای شهید مطهری، پژوهشگاه علوم انسانی، تهران، علوم تحقیقات، مذاهب اسلامی تهران، ادیان و مذاهب قم، و دانشکده اصول دین تهران از ۱۳۶۹ تا کنون

 

سفرهای مطالعاتی:

فرصت مطالعاتی سه ماهه در دانشگاه آکسفورد انگلستان، دانشکده فلسفه تابستان ۱۳۸۴ (زیر نظر پرفسور ریچارد سوئین برن)

فرصت مطالعاتی یک ماهه در دانشگاه آکسفورد انگلستان، دانشکده فلسفه فروردین ۱۳۸۵ (زیر نظر پرفسور ریچارد سوئین برن)

فرصت مطالعاتی یک ماهه در دانشگاه نوتردام آمریکا، مرکز فلسفه دین شهریور ۱۳۸۶ (زیر نظر پرفسور آلوین پلانتینگا)

فرصت مطالعاتی سه ماهه در دانشگاه نوتردام آمریکا، مرکز فلسفه دین تابستان ۱۳۸۷ (زیر نظر پرفسور آلوین پلانتینگا)

فرصت مطالعاتی یک ساله و تدریس در گروه الهیات دانشگاه نوتردام آمریکا، ۱۳۸۸ (زیر نظر پرفسور جان کاوادینی)

فرصت مطالعاتی و تدریس در دانشگاه نوتردام آمریکا، نیمسال دوم تحصیلی  ۹۰-۱۳۸۹

 فرصت مطالعاتی و تدریس در دانشگاه نوتردام آمریکا، نیمسال دوم تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰

فرصت مطالعاتی و تدریس در دانشگاه نوتردام آمریکا، تابستان ۱۳۹۲

فرصت مطالعاتی در دانشگاه سنت باناوانچر، بوفالو نیویورک، تابستان ۱۳۹۳

 

مقالات و کتب

کتابها:

1. ترجمه و ویراستاری کتاب شبکه باور اثر ویلارد کواین و ج .یولیان، انتشارات آیین هنر، تهران ۱۳۸۲

2. تقدّس دیگری، عشق و شفا ، موسسه فتزر، کالامازو، میشیگان، آمریکا ۱۳۹۲

3. ترجمه کتاب زبانهای منطق اثر ساموئل گاتنپلان (در دست انتشار)

4. هیوم و دین طبیعی: (خوانشی دیگر) ، (در دست انتشار)

5. ترجمه کتاب علم و دین در جستجوی حقیقت اثر جان پوکینکگهورن (در دست انتشار)

 

مقاله‌ها:

1. "نقد علیت غایی"، مجله دانشگاه انقلاب، تهران ۱۳۷۰

2. "قرآن و نسل جدید"، مجله جهاد دانشگاهی، تهران ۱۳۷۲

3. "فرهنگ دانشجویی ودانشجوی فرهنگی"، مجله سوونیر، دانشگاه پونا، هندوستان ۱۳۷۴

4. "کارکرد زبان دینی در قرآن"، مجله علمی پژوهشی اندیشه نوین دینی، قم ۱۳۸۷

5. "باور دینی"، مجله ماه دین، تهران ۱۳۸۸

6. ترجمه مقاله ی "خدا چه تفاوتی در اخلاق ایجاد می کند؟" از ریچارد سوئین برن، مجله ماه دین، تهران ۱۳۸۸

7. "دین و جامعه" (بزبان انگلیسی)، مجله دیالوگ، تهران ۱۳۹۰

8. "بازخوانی همه پرسه هایی درباره دین طبیعی دیوید هیوم"، مجله نامه حکمت، دانشگاه امام صادق (ع) (پذیرش شده)

9. "دین و جامعه"، مجله تخصصی ادیان جهان، تهران ۱۳۹۱

10. "نقد کتاب متافیزیک ابن سینا" اثر دکتر نصرالله حکمت، مجله ماه فلسفه، تهران ۱۳۹۱

11. "نقدی بر دیدگاه سیمون دوبوار درباره ی زن و ازدواج"، مجله علمی پژوهشی متین، تابستان ۱۳۹۲

12. "شخصیت، آثار و دیدگاههای آلوین پلانتینگا"، مجله ی باور فلسفی، شهریور ۱۳۹۲

13. "گزارشی از  نقد و بررسی کتاب باور مسیحی تضمین شده آلوین پلانتینگا"، مجله ماه دین، تهران، دیماه ۱۳۹۲

14. "تاثیر اراده بر شناخت: تاملی در سیر تاریخی"، مجله اشارات: دوفصلنامه تخصصی فلسفی وکلامی دانشگاه خوارزمی، بهار و تابستان ۱۳۹۳

15. "هدایت، فیض الهی، و اختیار انسان ، در مسیحیت و اسلام شیعی"،  مجله تخصصی ادیان جهان، تهران ۱۳۹۴

16. "پلانتینگا و مساله تعارض علم و دین"، مجله اشارات: دوفصلنامه تخصصی فلسفی وکلامی دانشگاه خوارزمی، بهار و تابستان ۱۳۹۴

17. ترجمه مقاله ی "ژان لوک ماریون مرزهای منطق را محک می زند"، از بروس الیس بنسون، مجله خردنامه، بهار و تابستان ۱۳۹۵

18. "ارزش شناسی جایگاه زن (همسر) در شعر معاصر فارسی و عربی (با رویکرد انتقادی بر دیدگاه فمنیست اگزیستانسیالیستی دبوار)"، مجله کاوش نامه ادبیات تطبیقی (علمی-پژوهشی:ISC)، دانشگاه رازی کرمانشاه، شهریور ۱۳۹۵

19. “Main Reasons against Unnatural Marriage and its Wreckful Role on the Institution of Marriage and Family,” Journal of Politics and Law, Vol. 9, No. 7, June 2016

20. “Blameless Divorce and its Effect on the Family,” International Journal of Humanities and Cultural Studies, Vol. 3, No 2, September 2016

21. "الحاد: چیستی، بنیانه ها، و زمینه ها"، مجله پژوهشنامه فلسفه دین (علمی-پژوهشی)، دانشگاه امام صادق (ع)، زمستان ۱۳۹۵

 

شرکت در همایش‌های داخلی و خارجی:

1. "سرشت حقیقی زبان دینی" (بزبان انگلیسی)، همایش جهانی ملاصدرا، تهران ۱۳۷۸

2. "توجیه پذیری معرفت شناختی باورهای دینی"، همایش بین المللی علوم شناختی، تهران ۱۳۸۲

3. "نقش دین در جهان معاصر"، گفتگوی اسلام و مسیحیت، دانشگاه مائوب اوکراین، کی یف ۱۳۸۶

4. "جهاد در اسلام"، گفتگوی اسلام و مسیحیت، شورای پاپی واتیکان، رم ۱۳۸۷

5. "مفاهیم مشترک بودیسم و اسلام"، گفتگوی اسلام و بودیسم، دانشگاه ماهاچولالانگ، تایلند ۱۳۸۸

6. "دین و جامعه"، گفتگوی اسلام و مسیحیت (شورای پاپی)، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، تهران ۱۳۸۹

7. "تأثیر دینورزی عقل ستیز بر پیدایش فلسفه های دینی"، کنفرانس جهانی فلسفه، تهران ۱۳۹۰

8. "علم و دین در ایران"، همایش بین المللی چالشهای مدرنیته، موسسه مطالعات بین المللی کراکِ (دانشگاه نوتردام آمریکا)، لندن، شهریور۱۳۹۰

9. "روایتهایی از انسانهای مقدس: مرحوم اسماعیل دولابی"، همایش بین المللی مؤسسه حیات کلیسایی دانشگاه نوتردام آمریکا، بهمن۱۳۹۰

10. "کلیسا و اسلام"، همایش بین المللی گفتگوی ادیان، مؤسسه حیات کلیسایی دانشگاه نوتردام آمریکا، اردیبهشت۱۳۹۱

11. "قدیس فرانسیس: از نگاه یک مسلمان"، همایش جهانی موسسه ی فتزرِ آمریکا، اسیزی، ایتالیا، شهریور۱۳۹۱

12. "عفو در اسلام"، همایش بین المللی عفو و آموزش، موزه ی جهانی ادیان و دانشگاه بیرمنگهام، آبان۱۳۹۲

13. "عفو و آشتی در ایران"، همایش بین المللی عفو و آشتی، موزه ی جهانی ادیان و دانشگاه بیرمنگهام، فروردین۱۳۹۳

14. "باور دینی و فطرت"، همایش بین المللی اندیشه های فلسفی استاد شهید مرتضی مطهری، قم، خرداد ۱۳۹۳

15. "خانواده: اولین پرستشگاه"، همایش بین المللی خانواده و ازدواج: مکمّلیت مرد و زن، واتیکان، آبان ۱۳۹۳

16. "مسلمانان و مسیحیان: شهروندان جامعه"، سومین نشست اندیشمندان مسلمان و مسیحی، به میزبانی شورای پاپی واتیکان، رم، آذر ۱۳۹۳

17. "افراط گرایی دینی و خشونت"، کنفرانس رویکرد اسلام و مسیحیت به افراط گرایی دینی و خشونت"، دانشگاه سانتا توماس، مانیل، فیلیپین، اردیبهشت ۱۳۹۴

18. "انحصارگرایی فرقه ای"، کنفرانس بین المللی جهان، آنسوی بی نظمی جهانی، جزیره رودس یونان، مهر۱۳۹۴

19. "ارتداد در اسلام"، همایش جهانی بزرگداشت پنجاهمین سالگرد منشور نوسترا ایتاته (واتیکان دو)، دانشگاه گریگوری، رم، ایتالیا، آذر۱۳۹۴

20. "سه گونه گفتگو"، اولین همایش بین المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، آذر۱۳۹۴

21. "تعمیق حس قدسی"، نشست بین الادیانی، به میزبانی موسسه فتزر آمریکا، کلمزو، میشیگان، بهمن ۱۳۹۴

22. "سونامی و تئودیسی: خدا در هنگام سونامی کجا بود؟"، چهارمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر، دانشگاه تربیت مدرس، بهمن ۱۳۹۴

23. "جایگاه فلسفه اسلامی در ارتباطات بینا-فلسفه ای جهانی"، اولین همایش ملّی فلسفه اسلامی و پرسشهای پیش رو، دانشگاه خوارزمی، اردیبهشت ۱۳۹۵

24. "کرامت انسان؛ بنیان صلح و امنیت در جهان"، چهارمین نشست اندیشمندان مسلمان و مسیحی، تهران، آبان ۱۳۹۵

25. "شهر خدا و شهر دنیا"، پنجمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، بهمن ۱۳۹۵

26. "تعریف گوهر مراقبت تسکین دهنده برای افراد سالمند: ادیان با همدیگر"، کارگاه بین الادیانی، موسسه ماروتزا و آکادمی پاپی برای حیات، رم، ایتالیا، فروردین ۱۳۹۶

 

راهنمایی و مشاوره‌ی پایان نامه:

کارشناسی ارشد: 45 نفر

دکترا:  7 نفر

 

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زبان انگليسي 1513933 2 11 دوشنبه 10:00 - 8:00 1396/10/27 ترم اول 1396
نمایش 1 نتیجه