منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

"صلح میان ادیان" گزارش سفر تحقیقاتی به سوئیس

 

ارائه دهنده: ملیحه موسی نژاد (دانشجوی دکترای سیاستگذاری فرهنگی)

زمان: سه شنبه 21 آذر 1396، ساعت: 12 الی 13:30

مکان: تهران، خیابان مفتح جنوبی، سالن اجتماعات دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی