منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

"سمپوزیوم جامعه شناسی و مسائل اجتماعی" با حضور دکتر سید حسین سراج زاده

مکان: اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، سالن بصیرت

زمان: پنجشنبه 23 دی 1395، ساعت 8 الی 12

با حضور

دکتر سید حسین سراج زاده ( مدیر گروه آموزشی جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی و رئیس انجمن جامعه شناسی ایران)

دکتر سید محمد قانعی راد (عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)

دکتر سیامک زند رضوی (مدیر کمیته دفاتر انجمن جامعه شناسی ایران در استان ها)