منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

گزارش سخنرانی دکتر قدرت اله قربانی در دانشگاه زوریخ

عقلانیت تشکیکی نظام باورهای دینی

سخنرانی دکتر قدرت الله قربانی، دانشیار گروه فلسفه، در جمع اساتید و دانشجویان دانشکده الهیات دانشگاه زوریخ، روز چهارشنبه 18 آبان ماه 96 با عنوان عقلانیت تشکیکی نظام باورهای دینی انجام شد. در این سخنرانی، ابتدا پرفسور کریستین تیتز، رئیس موسسه هرمنوتیک و فلسفه دین دانشگاه زوریخ، دکتر قربانی را به حضار معرفی کرد. سپس دکتر قربانی در 45 دقیقه سخنرانی خود را ارائه دادند و در ادامه حدود 50 دقیقه به سوالات حضار درباره موضوعات مطرح شده پاسخ دادند. در این سخنرانی، دکتر قربانی با تاکید بر اهمیت مولفه های عقلانیت دینی بر نقش مولفه هایی چون امکان استدلال منطقی، ثبات، کلیت، تاثیرپذیر کمتر از ذهنیات دینداران، اشتراک میان سنت های دینی مختلف، انسجام و موارد دیگر تاکید کرده، براساس آن به اهمیت سه سطح تشکیکی باورهای بنیادی، میانی و حاشیه ای در نظام باورهای دینی تاکید کردند که در آن عقلانیت باورهای بنیادی در عالی ترین سطح، عقلانیت باورهای حاشیه ای در فروترین سطح و عقلانیت باورهای میانی، بین آن دو قرار دارد. این تقسیم بندی که نسبتا جدید نیز هست، موجب طرح های پرسش های بسیاری از سوی حضار جلسه گردید و برای همه آنها به جهت طرح یک رویکرد جدید در نگاه به نظام باورهای دینی جالب و تحسین برانگیز بود.