منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

گزارش تصویری جلسه "تعهد جامعه شناسی به بهبود زندگی اجتماعی" توسط دکتر سید حسین سراج زاده

این جلسه در مورخه چهارشنبه 3 آذر 1395 ساعت 9:30 به میزبانی دفتر دانشگاهی انجمن جامعه شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن علمی دانشجویان علوم اجتماعی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی- تالار اندیشه دانشگاه کرمان برگزار گردید.