منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

چشم انداز جمعیتی، اشتغال و تولید در ایران

میزگرد علمی - تخصصی موسسه مطالعات جمعیتی و انجمن جمعیت شناسی ایران برگزار می کند:

چشم انداز جمعیتی، اشتغال و تولید در ایران

 

Demographic Prospects, Employment and Production in IRAN

با حضور: جمعیت شناسان و سیاست گذاران

 

زمان: چهارشنبه 3 خرداد 1396، ساعت 17-15

مکان: سالن مطهری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

آدرس: بزرگراه جلال آل احمد حد فاصل دانشگاه تربیت مدرس و بیمارستان شریعتی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

تلفن: 61117874، فکس: 88334964، وب سایت: www.paiassoc.ir