منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

نشست " عوامل ایجابی و تداومی موثر در حاشیه نشینی" با ارائه دکتر صفری شالی برگزار شد.

معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی نشست " عوامل ایجابی و تداومی موثر در حاشیه نشینی" با ارائه دکتر صفری شالی، عضو هیات علمی گروه آموزشی جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی در مورخه چهارشنبه 3 آبان، ساعت 11:30 الی 13:00، برگزار کرد. شما می توانید فایل پاورپورینت ارائه این جلسه را از لینک زیر دریافت نمایید.

 

دانلود فایل پاورپوینت ارائه دکتر صفری شالی