منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

نشست علمی- تخصصی نقش و تاثیر فضای مجازی

انجمن علمی سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی برگزار می کند:

نشست علمی- تخصصی نقش و تاثیر فضای مجازی

 

با حضور دو تن از اعضای هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

و دو تن از دانشجویان دکتری سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی

 

زمان: دوشنبه 27 آذر 1396، ساعت 11:30 الی 13

مکان: کرج، دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سالن شماره 2