منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

نشست علمی "تجربه یک سفر: نگاهی از درون به جامعه آمریکا" توسط سرکار خانم دکتر جواهری

در چهارمین نشست از نشست های گروه جامعه شناسی که به همت انجمن علمی جامعه شناسی و با حضور دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد جامعه شناسی و دیگر رشته ها برگزار شد، دکتر فاطمه جواهری با موضوع " تجربه ی یک سفر؛ نگاهی از درون به جامعه ی آمریکا"  به ایراد سخنرانی پرداختند.
دکتر جواهری ضمن بیان اهمیت سفر آمریکا ی خود چه از نظر علمی و چه از نظر شخصی، 40 روز زندگی در آمریکا را برای شناخت کامل جامعه آمریکا کافی ندانستند و راه را تا شناخت این جامعه ی بزرگ، طولانی دانستند. ایشان مهم ترین دستاورد سفر خود را اصلاح پنداره های مربوط به جوامع، مخصوصا آمریکا عنوان کردند.
دکتر جواهری گزارش سفر خود را در دو بخش سیاحت بخش های مختلف آمریکا و شرکت در کارگاه علمی که به قصد شرکت در آن راهی آمریکا شده بودند،  با نمایش عکس و فیلم ارائه کردند.
ورودیه بحث راجع به ظاهر شهر های آمریکا بود. ایشان یک دستگی ظاهر شهر از نظر ساختمان های بلندی که متمرکز در یک جا هستند و ساختمان های حیاط دار که درجای دیگری متمرکز هستند را نماد نظم شهری موجود در کشور آمریکا دانستند. مکانیزه بودن همه عناصر شهری، وابستگی مردم آمریکا به اتومبیل های شخصی شان و اهمیت دادن به حفظ و مراقبت از فضای سبز و محیط زیست نکته دیگری بود که دکتر جواهری با نمایش عکس، حضار را از آن مطلع کردند.
در ادامه ی این نشست دکتر جواهری از نگاه جامعه آمریکا به مذهب گفتند و این کشور را به نسبت کشورهای اروپایی مذهبی تر دانستد. ایشان  با نمایش تصاویری از تنوع گروه های مذهبی فعال، عزاداری های مذهبی، تعدد کلیسا و توجه به نشان و اعتقاد دیگر ادیان در کلیسا، ارائه ی مواد غذایی حلال و نمونه هایی از این دست، کشور آمریکا را در امر مذهب کشوری آزاد خطاب قرار دادند.
دکتر جواهری دانشیار دانشگاه خوارزمی در بخش بعدی ارائه ی خویش از شرکت در ورک شاپ علمی " کاهش تروما یا همان آسیب های روحی  " گفتند و سازمان دهی قوی، با برنامه و متنوع در برگزاری سمینارهای آموزشی را از نکات مثبت این سمینار دانستند.
ایشان با نمایش فیلم بخشی از جزییات این ورک شاپ را  " سوال و جواب به روش پانتومیم و انتخاب گروه به صورت گزینشی، ارائه ی مبحث تروما به وسیله ی کشیدن مسیر زندگی خویش در یک نهر، تعریف اندوه های شخصی در جمع، رنگ کردن طرح های پیچیده به منظور کسب تمرکز و رفع خستگی، انتقال انرژی به وسیله تاچ درمانی و ...."  ذکر کردند و فضای صمیمی ایجادشده را هدف برگزار کنندگان سمینار برای کاهش تروما در تمام مردم جهان عنوان کردند.
در بخش پایانی سخنرانی، دکتر جواهری از امنیت شهرهای آمریکا و اینکه به عنوان مسلمان به هیچ نحوی مورد تعرض قرار نگرفتند گفتند و فرمودند: " امروزه اهمیت دارد که جوامع را از نگاه خودمان بشناسیم و مردم آمریکا را بر خلاف حکومتش که در تمام جهان تولید خشم میکند، بدانیم."
در پایان دکتر سراج زاده، دکتر گلچین، دکتر صفری شالی و دکتر شکراللهی با پرسش هایی از جزئیات این سفر، مباحث مفیدی را مطرح کردند.
در این نشست علاوه بر اساتید گروه جامعه شناسی؛ آقایان سراج زاده، گلچین، نبوی، نوذری، صفری شالی، سبکتکین، کریمی، قادری، و سرکار خانم کاوه، ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر رسولی پور و معاونت ایشان دکتر شکراللهی حضور داشتند.