منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

نشست تخصصی "مروری بر کارنامه پژوهشی و علمی دکتر محمد کاظم شاکر"

گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه خوارزمی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی برگزار می کند:

نشست تخصصی مروری بر کارنامه پژوهشی و علمی دکتر محمد کاظم شاکر

 

با حضور: دکتر محمد کاظم شاکر، دکتر مجید معارف، دکتر سید هدایت جلیلی

دبیر نشست: دکتر محمود مکوند

زمان: یکشنبه 24 اردیبهشت 1396

ساعت: 10 تا 12

مکان: تهران، خیابان شهید مفتح، نرسیده به خیابان انقلاب، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، طبقه سوم، سالن اجتماعات