منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

نشست تخصصی "شناخت فرهنگ دانشگاهی در ایران" با حضور دکتر سید حسین سراج زاده

زمان: دوشنبه، 13 دی ماه 1395 ساعت 13:30 لغایت 15:30

مکان: کرج، دانشگاه خوارزمی، سالن جلسات فرهنگ