منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی برگزار می کند: " نوبل دین"

 

گزارش سفر تحقیقاتی آقای دکتر رسول رسولی پور به دانشگاه نوتردام آمریکا

 

زمان: سه شنبه 18 مهرماه 1396، ساعت: 11:30 الی 13

 

مکان: تهران، خیابان مفتح جنوبی، دانشگاه خوارزمی، سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی