منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

لغو آزمون كتبي براي دكتراي مسائل اجتماعي ايران

به اطلاع داوطلبان ورود به دوره دكتراي بررسي مسائل اجتماعي دانشگاه خوارزمي مي رساند، به دليل محدوديت زماني براي اعلام نتايج، آزمون كتبي روز 96/4/7 برگزار نمي شود و داوطلبان بر اساس برنامه اعلام شده قبلي فقط براي شركت در مصاحبه، بر اساس برنامه اعلام شده قبلي در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 20 و 21 تيرماه 1396 به دانشگاه مراجعه كنند.