منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

قابل توجه دانشجویان علوم انسانی و اجتماعی

مشاوره کارآفرینی و کسب و کار ویژه ی دانشجویان علوم انسانی و اجتماعی

دانشجویان رشته های علوم انسانی و اجتماعی که علاقه مند به مباحث کارآفرینی و کسب و کار هستند،
می توانند
روز دوشنبه از ساعت 12تا 14 از خدمات رایگان مشاوره ی کارآفرینی استفاده کنند.

دانشگاه (کرج) روبروی ساختمان مرکزی، دفتر مشاوره ی کارآفرینی