منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

سلسله درس گفتارهای کانون گفت وگوی موسسه امام موسی صدر به مناسبت روز ملی گفت‌وگو با حضور دکتر رسولی پور

این جلسه صبح دوشنبه مورخ 26 تیر 1396 در کانون گفتگو با سخنرانی دکتر رسول رسولی پور، ریاست محترم دانشکده علوم انسانی و اجتماعی برگزار شد.

 دکتر رسول رسولی پور، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در این جلسه که به بررسی دیدگاه‌های مارتین بوبر در کتاب Between Man &Man اختصاص داشت، مقدماتی درباره شخصیت بوبر و اندیشه او درباره چیستی انسان بیان کرد.

این جلسه با پرسش و پاسخ مخاطبان در میانه سخنان دکتر رسولی پور همراه بود که به گفته او این خود تمرینی است برای برقراری ارتباط من و تویی که این جلسه را از باقی جلسه ها و کلاس‌ها متمایز می‌کند.

بخشی از نکات مهمی که در این جلسه مطرح شد به شرح زیر است:

 

* برای قرن‌ها هویت انسان را به نفس و روح او می‌دانستند نه جسمش و پرچمدار این اصالت نفس نیز دکارت بود. اما امروز 3 دیدگاه دراین باره مطرح است:

1. عینیت یا هویت جسمانی: دیدگاهی که انسان را حیوان تکامل یافته می‌داند. (داروینیسم نوین)

2. عینیت یا هویت روحانی: دیدگاهی که انسان را نفس او می‌داند و نفس را مجموعه‌ای از احساسات و عواطف. (دیدگاه هیوم)

3. عینیت یا هویت جسمانی-روحانی: دیدگاهی که انسان را مجموعه‌ای از اینها می‌داند.

 

* تئوری‌های هویت:

تئوری فردگرایانه، Individualistic؛ تئوری جمع‌گرایانه، Collective  و تئوری ارتباطی، Relational. بوبر دو دیدگاه اول را نفی کرده و می‌گوید «من» نه در فردیت و نه در جامعه تعریف نمی‌شود بلکه در ارتباط با دیگری تعریف می‌شود. به قول او، «منی» قبل از ارتباط با «تو» وجود ندارد و «تویی» قبل از ارتباط با «من».

 

* ویژگی‌های ارتباط «من» و «تویی»:

1. گشودگی  Directness

آیینه و شفاف بودن در ارتباط با دیگری و محیط اطراف (خود را در برابر هستی باز کردن نه در برابر موهومات و ساخته‌های ذهنی)

2. صراحت Directness

خود بودن و مبهم صحبت نکردن

3. دوسویه بودن Mutuality

با دیگری بودن (هر کسی احساس کند فقط خودش است، هیچ است، در ارتباط با دیگری «من» تعریف می‌شود.)

4. حضور Presence

در لحظه بودن («من» با گذشته‌اش پیش «تو» نیست، با آنچه قرار است در آینده بشود هم پیش «تو» نیست. «من» الان و در لحظه اکنون پیش «تو» هست.)

 

* همه ادیان هم بر این «آن» تاکید کرده‌اند. «آن» حقیقی است و آنچه در گذشته و آینده است موهوم است. در آیات قرآن هم داریم که انسان مومن خوف و حزن ندارد، یعنی در گذشته و آینده نیست بلکه در حال سیر می‌کند.

 

برای مشاهده این مطلب در سایت کانون گفتگو اینجا را کلیک کنید.