منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

زمانبندی مصاحبه معرفي شدگان دكتري سال 96

زمانبندي  مصاحبه آزمون دكتري 96، رشته های دانشکده به صورت زیر اعلام می گردد:

 

رديف

رشته هاي

دكتري 96

نحوه پذيرش دانشجو

مواد امتحاني

تاريخ آزمون كتبي

تاريخ مصاحبه

محل برگزاري

محل تحصیل

1

حکمت متعالیه

مصاحبه

--------

--------

1396/04/10

کرج، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

کرج
2 جامعه شناسی بررسی مسائل اجتماعی مصاحبه -------- --------

1396/04/20

1396/04/21

تهران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی تهران