منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

روایتی از شرکت در کنفرانس هایدگر در سوئیس توسط آقای دکتر شکراللهی

زمان: دوشنبه 1 آذر ماه 1395، ساعت 12 تا 13:30

مکان: سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه خوارزمی، کرج