منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

روابط بیزانس و ایران - دکتر کاظم میقانی

معرفی کتاب:
 روابط بیزانس و ایران در نیمه اول قرون وسطی(226-641 میلادی)

  دکتر کاظم میقانی عضو هیات علمی گروه آموزشی تاریخ