منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی- دکتر کرم حبیب پور، دکتر رضا صفری شالی

کتاب راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی(تحلیل داده های کمی) به نویسندگی دکتر کرم حبیب پور و دکتر رضا صفری شالی توسط انتشارات متفکران منتشر شده است.

عنوان کتاب: راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی(تحلیل داده های کمی)

مولفین: دکتر کرم حبیب پور و دکتر رضا صفری شالی 

انتشارات: متفکران- لویه، تهران