منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

دیدار و آشنایی دانشجویان دانشگاه هنگ کنگ بادانشکده ی ادبیات و علوم انسانی

روز سه شنبه 23/9/95 گروهی از دانشجویان به همراه یکی از استادان جامعه شناس دانشگاه هنگ کنگ برای آشنایی با دانشگاه خوارزمی به دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی آمدند.

در این دیدار، دکتر رسولی پور، رئیس دانشکده، خانم دکتر جواهری، معاون پژوهشی، و دکتر احمدگلی، مدیر گروه آموزشی زبانهای خارجی، به معرفی دانشگاه و ظرفیت همکاری هاي علمی و پژوهشی آن پرداختند.