منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

جلسه سخنرانی "مبانی فکری گروه های تکفیری-سلفی معاصر" با حضور دکتر مهدی فرمانیان برگزار شد.

گروه معارف اسلامی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی جلسه  "مبانی فکری گروه های تکفیری- سلفی معاصر" را با سخنرانی جناب آقای دکتر مهدی فرمانیان (عضو هیات علمی دانشگاه ادیان و رئیس دانشکده مذاهب اسلامی) در مورخه دوشنبه 6 دی ماه 1395 ساعت 14-12 در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، سالن شماره 2 برگزار نمود. در این نشست مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه خوارزمی، ریاست محترم دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، معاونان ایشان، جمعی از اعضای هیئت علمی دانشکده، همکاران و دانشجویان شرکت داشتند.