منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

تقاضای اجتماعی و آموزش عالی: " معرفی فرصت های پژوهش در سازمان سنجش ایران"

 

با حضور جناب آقای دکتر کیانوش محمدی روزبهانی (رییس مرکز تحقیقات، ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش)

 

زمان: سه شنبه 21 آذر 1396، ساعت: 15:30 الی 17

مکان: تهران، خیابان مفتح جنوبی، دانشگاه خوارزمی، سالن اجتماعات دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی