منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

تحویل گرایی و فیزیکالیسم- دکتر مهدی غیاثوند

تحویل گرایی و فیزیکالیسم

تالیف: دکتر مهدی غیاثوند

ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چاپ اول: 1395

قیمت: 35000 تومان

موضوع اثر پیش رو، تحویل گرایی است و هدف آن بررسی انتقادی تحویل گرایی در متن تحقق قرن بیستمی آن، یعنی فیزیکالیسم است. برخی در توصیف جایگاه رفیع و تعیین کننده تحویل گرایی در دوره معاصر تا به آن جا پیش می روند که عصر ما را "زمانه تحویل گرایی" بنامند... در این اثر تلاش شده است تصویری منسجم و نسبتا کامل از تحویل گرایی ارائه شود؛ تصویری که برخی از مهم ترین اجزائش را می توان مفاهیمی چون این همانی، تحقق، فرارویدادگی و نوخاستگی معرفی کرد....