سرخط خبرها سرخط خبرها

تالیف کتاب اصول نگارش طرح تحقیق توسط دکتر رضا صفری شالی، عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی

کتاب اصول نگارش طرح تحقیق توسط دکتر رضا صفری شالی، عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی تالیف گردیده و توسط انتشارات راهبرد پیمایش در در نیمه دوم سال 1394به چاپ رسیده است . این کتاب به نحوه نگارش طرح تحقیق با رویکردهای کمی، کیفی و ترکیبی می پردازد و نویسنده سعی کرده که تمامی مراحل نگارش طرح تحقیق را همراه با مثال  عملی و کاربردی توضیح داده تا خوانندگان بتوانند بعد از خواندن این کتاب توانایی نگارش تمامی مراحل طرح تحقیق را به دو زبان فارسی و انگلیسی داشته باشد،  در متن کتاب معادل انگلیسی تمامی مفاهیم و واژه ها به زبان انگلیسی آمده و مراحل نگارش طرح تحقیق نیز به صورت خلاصه  به زبان انگلیسی در انتهای کتاب ذکر شده است، علاقمندان می توانند این کتاب را از کتابفروشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، انتشارات راهبرد پیمایش و یا انتشارات آگاه تهیه کنند.