منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

برگزاری نشست "تحلیل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیامدهای آن برای جامعه ایران"

معاونت پژوهشی دانشکده ی علوم انسانی- اجتماعی در تاریخ 2/9/95  با حضور آقای دکترغلامرضا کریمی و آقای قاسم محبعلی،  نشستی را با عنوان "تحلیل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا" برگزار کرد. در این جلسه ابتدا به ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور آمریکا اشاره شد. سپس فرایند انتخاب رئیس جمهور و ماهیت سیستم الکترال به عنوان نمادی از دموکراسی آمریکایی تشریح شد و عوامل و زمینه های تأثیرگذار بر انتخاب آقای ترامپ و همچنین سناریوهای محتمل رابطه ی ایران  آمریکا بررسی و تحلیل شد. درنهایت به این نکته اشاره شد که تغییر ایجادشده در نظام سیاسی آمریکا، منشأ رخدادهای تازه ای برای جامعه ی ایران خواهد شد. دراین میان حسن تدبیر، ظرفیت دیپلماسی و توان مدیریتی مسئولان کشور نقش مهمی دارد که تحولات پیش رو را به منبعی از فرصت ها یا منبعی از چالش ها تبدیل کند. دراین جلسه، آقایان دکترسبحان اللهی، دکتررسولی پور، دکترسراج زاده، دکترگلچین و خانم دکترجواهری و جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی شرکت داشتند.