منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

انتصاب جناب آقای دکتر سید حسین سراج زاده به عنوان عضو گروه کرسی های آزاداندیشی

رئیس دانشگاه در احکامی، اعضای این گروه را بدین ترتیب منصوب کرد:

آقای دکتر محمدحسین مشهدی زاده، معاون محترم  پژوهش و فناوری،  نمایندۀ تام الاختیار ریاست در گروه کرسی های آزاداندیشی

اعضای گروه:

جناب آقای دکتر سراج زاده، مشاور عالی  محترم رئیس  دانشگاه

آقای دکتر عباس بهرام، عضو محترم هیأت علمی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی

آقای دکتر نوه ابراهیم، عضو محترم  هیأت علمی دانشکدۀ مدیریت

آقای دکتر فراهانی، رییس محترم  موسسه تحقیقات  تربیتی  روانشناختی و اجتماعی (دبیر گروه)

آقای دکتر صادق موسوی، عضو محترم  هیات علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی

حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا ابراهیم زاده، مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری