منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

انتشار شماره ی شماره دو سال هفتم (پاییز و زمستان 1395) مجله مسائل اجتماعی ایران

شمارة جديد  مجلة مسائل اجتماعي ايران (دوفصلنامه) با مقاله هاي زير منتشر شد:

مقالات سال هفتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1395)

•  مطالعة جامعه شناختی پایبندی به هنجارهای اجتماعی و عوامل مرتبط با آن (مطالعه ساکنان و گردشگران استان مازندران)

•  کاهش رغبت به ازدواج مجدد (مطالعة موردی: زنان سرپرست خانوار شهر اصفهان)/ قربانعلی ابرهیمی، اکبر علیوردی نیا، وحید جان محمدی لرگانی، سیده فاطمه اندرواژ

•  بررسی اثر بخشی برنامة زندان مرکزی سنندج در پیشگیری از تکرار جرم/ مهران سهراب-زاده، محسن نیازی، محمدصدیق محمدی، حسن بابایی

•  بررسی تطبیقی دوگانگی فرهنگی و بی‌اعتمادی اجتماعی (مطالعة شهروندان شهر یزد و اهواز)/ مهناز فرهمند، مجتبی شفیعی نژاد، مرتضی دامن باغ

•  معناکاوی طلاق از نظر زنان مطلقة شهر سبزوار/ شفیعه قدرتی، شهلا باقری، مریم مصطفوی، مهدی عسگری

•  بررسی مشکلات ارتباطی محکومان به جرائم علیه اشخاص در مرکز اصلاح و تربیت شهر کرمان/ نعیما محمدی، سمیه پوراحسان

•   تبیین جامعه شناختی دیرهنگامیِ ازدواج در میان جوانان شهرستان طارم/ فرهاد نصرتی نژاد، مریم شریفیان ثانی، علی محمدی نوبری

•   ناباروری به‌مثابه مسئلة اجتماعی-فرهنگی: تجربة زیسته زنان نابارور در جست و جوی درمان در قزوین/ ابوعلی ودادهیر، مهرناز رحمانی، طلعت دباغ

•   معرفی و نقد کتابِ زنان و مسائل اجتماعی/ فاطمه موسوی ویایه

•   معرفی و نقد کتابِ گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران (1380-1390)/ مینا هلالی ستوده

متن کامل مقاله‌ها در سايت مجله (http://ijal.khu.ac.ir) در دسترس است.