منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

انتخاب انجمن جامعه‌شناسی ایران به ریاست آقای دکتر سیدحسین سراج‌زاده، جزو انجمن های برتر کشور

انجمن جامعه‌شناسی ایران به ریاست آقای دکتر سیدحسین سراج‌زاده، عضو هیات علمی و مدیر گروه آموزشی جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی، جزو انجمن‌های برتر کشور شناخته شد.

این موفقیت را به جناب آقای دکتر سراج زاده تبریک عرض نموده و برای ایشان افتخاراتی بیشتر آرزومندیم.