منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

ارتقای جناب اقای دکتر محمدحسن رازنهان به مرتبه‌ی دانشیاری

آقای دکتر محمد حسن راز نهان
استاد محترم گروه آموزشی تاریخ

ارتقای شایسته ی حضرت‌عالی به مرتبه ی دانشیاری را به شما و دانشکده ی علوم انسانی و اجتماعی صمیمانه شادباش می گوییم و توفیق روزافزون شما را از درگاه خداوند خواهانيم.