همکاران شاغل در تهران همکاران شاغل در تهران

 

 شماره تلفن دانشگاه در تهران: 88329220 - 021

   

ردیف

نام و نام خانوادگی

رسته شغلی

شماره تلفن داخلی

1

احمد زاده   -   زهرا

گروه آموزشی تاریخ

2238

2

خیری   -   پروین

گروه آموزشی جامعه شناسی

2241

3

رنجبر احدی   -   مینا

کارشناس آموزش دانشکده

2253

4

سیدی   -    فرشته

گروه آموزشی جامعه شناسی

2290

5

شیخ حسنی   -    مریم

کارشناس تحصیلات تکمیلی

2253

6

طهماسبی آهنگرکلایی   -   نادر

مسئول دفتر ریاست دانشکده

2233

7

مراد گنجه   -    نرگس

کارشناس پژوهشی

2233

8

ملک لو   -   زینب

مسئول کتابخانه دانشکده

2282