تاریخچه دانشکده تاریخچه دانشکده

به نام خداوند جان و خرد

 

 تاریخچه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 دانشکده‌ علوم انسانی و اجتماعی در حال حاضر یکی از پانزده دانشکده دانشگاه خوارزمی، نخستین مرکز آموزش عالی کشور است که در آغاز به منظور تربیت معلم براي مدارس ابتدایی، در مجموعه دانشسراي عالی، درسال 1313 شمسی تأسیس شد.

دانشکده ادبیات و علوم انسانی از آغاز تأسیس تاکنون به توسعه رشته‌هاي علمی و گسترش کمی و سازمانی پرداخته است. در سال 1389 دانشکده علوم جغرافیایی از این دانشکده جدا شد، در بهار سال 1394 نیز دانشکده حقوق و علوم سیاسی از دانشکده ادبیات مستقل و آغاز به کار کرد و سپس در همان سال با مصوبه هیات امنای دانشگاه و تایید وزیر محترم علوم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی به دو دانشکده علوم انسانی و اجتماعی و ادبیات و زبان ها تفکیک گردید. با تغییرات انجام شده، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی اینک با پنج گروه آموزشی جامعه شناسی، فلسفه، تاریخ، علوم قرآن و حدیث، معارف اسلامی مشغول به فعالیت است. در این دانشکده، 2 نشریه تخصصی: اشارات (فلسفه) و مطالعات علوم تاریخی خوارزمی و یک نشریه علمی- پژوهشی با عنوان مسائل اجتماعی ایران در حال انتشار است.

دانشکده‌ علوم انسانی و اجتماعی در حال حاضر مجموعاً دارای 49 عضو هیات علمی، 800 دانشجو و 26 کارمند می‌باشد. این دانشکده‌‌ همواره توسعه امکانات و زیرساخت‌های آموزشی و تحقیقاتی را برای انطباق با استانداردهای معتبر جهانی در سرلوحه اهداف قرار داده و بر اساس آن سیاست‌های عملیاتی خود را دنبال می‌کند. 

 

وضعیت اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی:

- استاد تمام: 1 نفر                     - دانشیار: 13 نفر

- استادیار: 32 نفر                     - مربی: 3 نفر